ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εργαζόμαστε σε διάφορα προγράμματα για την προώθηση δημοκρατικών διαδικασιών. Το τρέχον έργο μας είναι η ζωντανή εφαρμογή για τη δημοκρατία!  


 DEMOCRACY LIVE APP  (Android & iOS) 

DEMOCRACY-GREECE:

Θα ξεκινήσουμε σύντομα με την κωδικοποίηση /προγραμματισμό ανοιχτού κώδικα μιας εφαρμογής για smartphone για την άμεση συμμετοχή των πολιτών σε νομοθετικές ψηφοφορίες βουλευτών. 

Επιπλέον, το λογισμικό θα έχει ενσωματώμενο έναν αξιολογητή ψηφοφορίας, ο οποίος θα εξηγεί σε κάθε χρήστη ποιο κόμμα ή Πολιτική ομάδα, σε ποσοστιαία βάση, έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλαβα μαζί με τον Παναγιώτη Παυλόπουλο την διαμεσολαβητική ηγεσία στην Ελλάδα σε εθελοντική βάση.


Αναζητούμε άτομα που υποστηρίζουν αυτό το έργο με συμβουλές και δράση. Η πρωτοβουλία Democracy Live από τη Γερμανία, με την ίδια και πολιτικά ανεξάρτητη ένωση, θα υποστηρίξει ενεργά το έργο μας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

  • Crowdfunding
  • Παρουσία στο Διαδίκτυο
  • Ιδρυτική ομάδα
  • Ίδρυση μη κερδοσκοπικού οργανισμού
  • Μέλη
  • Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού
  • Εκτέλεση
  • Παροχή λογισμικού


Σε εξέλιξη:

  • Crowdfunding  (Προετοιμασίες)


Ολοκληρώθηκε:

Inhalte von Youtube werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf “Anzeigen”, um den Cookie-Richtlinien von Youtube zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Youtube Datenschutzerklärung. Du kannst der Nutzung dieser Cookies jederzeit über deine eigenen Cookie-Einstellungen widersprechen.

Anzeigen

Οι ελληνικοί υπότιτλοι είναι ακόμη υπό κατασκευή.