Η Άμεση Δημοκρατία  -  Mariotti Giorgio

Η Άμεση Δημοκρατία   -  "Το αίτημά μου από το 2010"

Για ποιά δημοκρατία μιλάμε τελικά, από την στιγμή που η μητέρα της θεωρείται απο το σύνταγμα μας ακραίος αντισυνταγματική; #ΆμεσηΔημοκρατία

Η εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας εγγυάται την έκφραση της βούλησης του Ελληνικού λαού:


Για αλλαγή του συντάγματος, διαμορφωμένο από τους πολίτες 

Για ισηγορία, ισονομία, ισοκρατία και ισοπολιτεία.


Για την διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, ελευθερίας των πολιτών και των εθνικών συμφερόντων. 

Για ανάπτυξη και αποκέντρωση των εξουσιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και τη τοπική κοινωνία.


Για θεμελιακή αλλαγή της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Για κατάργηση κάθε μορφής νεποτισμού (οικογενειοκρατίας) και διαφθοράς τόσο στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας.

Για ενεργό συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών στα «κοινά», ευαισθητοποιώντας στο μέγιστο την ευθύνη τους απέναντι στο λειτούργημα που καλούνται να αναλάβουν.

Για την συνεργασία η όχι της Ελλάδας με άλλους λαούς και κοινωνίες, με βάση το εθνικό συμφέρον.

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

Όταν κάνουμε λόγο για ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εννοούμε ότι οι πολίτες της χώρας θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά και θα επηρεάζει τη ζωή τους, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Αποτελεί τον πιο γνήσιο και δίκαιο τρόπο πολιτικής οργάνωσης μιας ανθρώπινης κοινωνίας, επειδή οι αποφάσεις συν διαμορφώνονται και λαμβάνονται απευθείας από το λαό.

Στην Άμεση (Αδιαμεσολάβητη) Δημοκρατία ο πολίτης έχει δικαίωμα:
​​

Να ψηφίζει προτάσεις και όχι μόνο εκπροσώπους, που αποφασίζουν γι αυτόν

Στον θεσμό της Νομοθετικής συνταγματικής λαϊκής πρωτοβουλίας


Στον θεσμό της λαϊκής αρνησικυρίας


Στον θεσμό ατομικής ανάκλησης αιρετού/ Δημόσιου λειτουργού 

Στον θεσμό ανάκλησης των συλλογικών οργάνων 

Παράλληλα, οι πολίτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση, που  προηγείται κάθε απόφασης, αλλά και μπορούν να προτείνουν προς συζήτηση κάθε θέμα που ενδιαφέρει σχετικά με τα κοινά.

Η άμεση δημοκρατία θεμελιώνει την πολιτική ισότητα και το δικαίωμα όλων των πολιτών να κοινωνούν και να επιλύουν τα προβλήματά τους μέσα από θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Έτσι η κοινωνία εξελίσσεται πιο γρήγορα και δίκαια μέσω της συλλογικής νοημοσύνης και βούλησης.

Inhalte von Youtube werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf “Zustimmen & anzeigen”, um zuzustimmen, dass die erforderlichen Daten an Youtube weitergeleitet werden, und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in unserer Datenschutz. Du kannst deine Zustimmung jederzeit widerrufen. Gehe dazu einfach in deine eigenen Cookie-Einstellungen.

Zustimmen & anzeigen

Music & Video mastered and produced  by
Mariotti Giorgio